RSS


Biuro:.   33-49-80-801
FAX:.     33-822-33-36

Komórka: 600-114-350
biuro@wadi.pl  info@wadi.pl

EUROPAGadu-GaduGG: Europa SkypeSkype: Europa 
WIZY BILETY
Gadu-GaduGG: KrymSkypeSkype: Bilety
AZJA i BILETY
Gadu-GaduGG: AzjaSkypeSkype: Azja  
9:00-18:00 Poniedziałek - Piątek lub OnLine

WADIWADIWADI
Jesteś dla nas: 931.585 potencjalnym klientem
Obecnie klienci Biura Podróży WADi 11.017 osób
Kraj / Region
Transport
Wyjazd od
 
Wybierz datę
Powrót przed
 
Wybierz datę
Wylot / wyjazd z
Cena od
 
Cena do
-
Zakwaterowanie
Wyżywienie
Szukane słowo np. wspinaczka
Aby otrzymywać informacje o promocjach wpisz e-mail
Polityka Prywatności
Polityka Prywatności i Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez WADi.fhu Artur PISZCZEK z siedzibą w Bielsku - Białej ul. Kowalska 61.
 
I. Definicje
1. Administrator - oznacza WADI.fhu Artur PISZCZEK z siedzibą w Bielsku - Białej (43 - 300), ul. Kowalska 61, wpisaną do Ewidencji Działności Gospodarczej przez Burmistrza miasta Lublińca, pod numerem EDG 4800, NIP: 628-194-02-92, REGON: 240974420 który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwisy internetowe, działające w domenach www.wadi.pl , www.wadi.com.pl , www.WizoPak.pl , www.ru.wadi.pl , www.en.wadi.pl , www.transsyberyjska.eu , www.szkolapilotow.com oraz inne serwisy internetowe będące jego własnością i w jego posiadaniu.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

2.1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

2.2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisów będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 
III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
1.1. Konfiguracji serwisów
1.2. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisów do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisów.
1.3. Rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisów oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
1.4. Zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisach w celu rekomendacji treści,

2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
2.1. Utrzymania sesji Użytkownika Serwisów, dzięki której serwer może zapamiętywać wprowadzone dane na formularzach przypisane do danego Użytkownika w ramach sesji
2.2. Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisów, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
2.3. Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
3.1. Poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisów.
3.2. Wyświetlania wybranych przez użytkownika ofert w schowku nawet po wygaśnięciu sesji.
3.3. Wyświetlania ilości ofert w schowku bez konieczności każdorazowego odpytywania serwera.
3.4. Cofania użytkownika na stronę oferty jeśli opuszcza proces rezerwacji.
3.5. Wyświetlania tekstów z użyciem krojem czcionek dodatkowych, które nie są zainstalowane w systemie Użytkownika.
3.6. Realizacji poszczególnych kroków procesu rezerwacji.
3.7. Zapamiętywania ostatnio wyświetlonego boksu z informacją.

4. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
4.1. Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisów korzystają ze stron internetowych Serwisów, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. Świadczenia usług reklamowych
5.1. Dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

6. Wyświetlania ankiet
6.1. Zbierania statystyk o odwiedzonych stronach Serwisu, czasie i długości trwania odwiedzin w celu zbadania istnienia kryteriów, które musi spełnić Użytkownik, by została mu zaprezentowana ankieta.

7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

8. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
8.1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
8.2. www.youtube.com, usługa prezentowanie filmów o hotelach, usługach, wycieczkach [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
8.3. www.google.com, usługa Google Earth oraz Google Maps [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
8.4. www.meteovista.pl, usługa prognozy pogody [administrator cookies: MeteoVista. z siedzibą w Holandii, www.foreca.pl Foreca Ltd z siedzibą w Finlandii]8.5. www.voyager.pl usługa sprzedaży biletów autokarowych i polis ubezpieczeniowych [administrator cookies: Voyager.com Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach]
8.6. microsoft.com, usługa pobierania skryptów JavaScript do obsługi formularzy w technologii Microsoft .NET WebForms z zewnętrznego serwisu: [administrator cookies: Microsoft z siedzibą w USA]
8.7. SART [administrator cookies: SARTWEB.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej]
8.8. googleapis.com, usługa pobierania plików czcionek i skryptów JavaScript z zewnętrznych serwisów, w celu optymalizacji ładowania strony internetowej Serwisu.[administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
8.10. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

9. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
9.1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
9.2. Google Adwords [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
9.3. Stat.4u.pl, usługa zbierania statystyk [administartor cookies: "WEBmedia - Adam Mossakowski" z siedzibą w Polsce]

10. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
10.1. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
10.2.. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
10.3. Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
10.4. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
10.5. Plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
10.6. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
V. Zmiana danych
Każdy z Użytkowników ma prawo do modyfikacji swoich danych. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych wszyscy użytkownicy, którzy dokonali rejestracji lub logowania się w Serwisie mogą usuwać lub modyfikować swoje dane osobowe. Zarówno rejestracja jak i usunięcie swoich danych osobowych z Serwisu jest dobrowolne i odbywa się poprzez wysłanie e-maila: biuro@wadi.pl
 
VI. Zmiany w polityce prywatności
1. Administrator będzie informował o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług Serwisu.

 
powrót
Wadi Travel: Robimy najlepsze wycieczki do Rosji. Wczasy czy urlop tylko z nami i tylko w Rosji. Kup bilety do Rosji. Wykonaj wizy do Rosji u nas. Nasze wycieczki do Rosji są tanie i fajne oraz bardzo ciekawe. Z naszym biurem podróży WADi poznasz jezioro Bajkał a także, dowiesz się jak wygląda pociąg Transsyberyjski i kolej Transsyberyjska. Zabierzemy Cię na wycieczkę do Uzbeksitanu. Pokażemy wycieczkę do Kazachstanu. Jeśli chcesz jedź też znami do petersburga oraz do Moskwy na Białe Noce. Możesz też tanio zwiedzić Lwów czy Mołdawię. Robimy naprawdę fajne wycieczki do Rosji, wycieczki do Kazachstanu, wycieczki do Mongolii. Zrobimy wizy do Rosji, zaplanujemy wyjazd małej grupy przyjaciół. To wszytko można dokonać wygodnie i miło w naszym WADi Travel. Obsługujemy takie miasta jak: Katowice, Kraków, Bielsko-Biała, Warszawa. Znajdziesz nas też u 70 naszych Agnetów w całej Polsce. WADi Travel Zaprasza.
    Start    
    Regulamin    
    Konto bankowe    
    Agenci WADi    
    Biuro    
    Dojazd    
    Dla Agenta    
    Dla Klienta    
    Dla Praktykanta    
    Dla Szkół    
    Dla Turoperatora    
    Franczyza WADi    
    Nie Bankrutuję    
    Oferta WADi    
    Ogłoszenia    
    Opinie o WADi    
    Partnerzy    
    Praca Bielsko-Biała    
    BOXWADi.com    
    ingi.wadi.pl    
    Grupa.wadi.pl    
    Delegacja.wadi.pl    
    Ubezpieczenia.wadi.pl     
    HoteloPak.com    
    SzkolaPilotow.wadi.pl    
    Transsyberyjska.eu    
    WizoPak.wadi.pl    
    iBanditi.wadi.pl    
    Polityka Prywatności    
    Mapa www    
Korzystanie z serwisu wadi.pl oraz wadi.com.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu WADI
Opublikowane na stronach wadi.pl oraz wadi.com.pl informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

Wczasy Armenia Wczasy Azerbejdżan Wycieczka Bajkał Wycieczka Baku Wczasy Białoruś Wycieczka Chabarowsk Wczasy Chiny Wczasy Estonia Wycieczka Grodno Wczasy Gruzja Wycieczka Habarowsk Wycieczka Indie Wycieczka Irkuck Wycieczka Jakuck Wczasy Jałta Wycieczka Kazachstan Wczasy Kijów Wycieczka Kirgizja Wczasy Krym Wczasy Litwa Wycieczka Lwów Wczasy Łotwa Wycieczka Magadan Wycieczka Mińsk Wycieczka Mołdawia Wycieczka Mongolia Wycieczka Moskwa Wczasy Nepal Wycieczka Nowosybirsk Wczasy Odessa Wycieczka Ojmiakon Wycieczka Petersburg Wczasy Polska Wczasy Rosja Wycieczka Samara Wycieczka Smoleńsk Wczasy Soczi Wycieczka Stalingrad Wycieczka Syberia Wycieczka Tadżykistan Wczasy Turcja Wycieczka Turkmenistan Wczasy Ukraina Wczasy Uzbekistan Wycieczka Wierchojańsk Wycieczka Wilno Wycieczka Władywostok Wycieczka Wołgograd

KSI - Portale turystyczne

 

 

 

 
statystyka Copyright by WADi 2010. All rights reserved.